SomEnergia.coop/Estrategia Comunitat

From Free Knowledge Free Technology Wiki
Jump to: navigation, search

En aquesta pàgina formulem les bases de una posible estrategia per crear o reforçar la comunitat de SomEnergia.coop.

Context

SomEnergia.coop té un potencial enorme per crear de forma exponencial. De fet en el primer any ha mostrat ja l'entusiasme i l'interès que causa la iniciativa. També ha deixat clar que molta gent està interessada a col·laborar de forma desinteresada, de tal manera que les persones que porten els grups de treball i comités no donen l'abast per orientar l'onada de voluntaris/es. En aquests moments és difícil trobar la informació d'activitats i base de coneixements disponible dins dels diferents grups. Això per un costat requereix molta feina d'intermediaris per part dels membres dels grups i per altra banda no facilita la participació per part de gent interessada.

Objectius

En aquest context busquem una manera per facilitar les persones, tant dins dels comités i grups de treballs actuals, com a persones noves interessades a involucrarse. Una manera que minimitzi els intermediaris i estimula i maximitza la auto-gestió de les persones. Creiem que per ser efectius en la missió de la cooperativa hem de buscar la obertura, es a dir, a compartir el coneixement colectiu de forma oberta sense de entrada distinguir entre socis i no-socis. En aquest sentit ens inspira l'exit de projectes com a Viquipedia i altres de la cultura lliure. Aquesta estrategia ha d'ajudar a fomentar el coneixement dels membres i estimular les relacions entre les persones.

Doncs formulem com a objectius principals d'aquesta estrategia:

 • facilitar el desenvolupament de la comunitat al voltant de SomEnergia
 • maximizar l'autogestió d'aquesta comunitat
 • compartir els coneixements de comités, projectes i grups de treball
 • estimular l'aprenentatge dels membres de la comunitat

Amb aquests objectius, SomEnergia preten proveïr una infraestructura bàsica que permeti a consolidar la comunitat existent i facilitar el seu creixement.

Propostes

El dia 14 de desembre ens hem reunit varies persones per parlar de les eines que podrien ajudar amb aquesta estrategia. En concret s'ha parlat de 1) un Wiki per poder documentar l'informació i coneixement colectiu de forma col·laborativa; i 2) d'una xarxa social que combina forums de discussió amb funcionalitats de crear vincles entre les persones i grups. Aquestes eines son complementaries, com es mostra en la següent secció.

Esquema de webs

La cooperativa té una web amb l'informació oficial. S'està parlant d'expandir aquesta web amb una intra/extranet, o zona de socis, o oficina virtual. Aquesta informació no forma part de forma directa de l'estrategia de comunitat, però es complementaria com demostra l'esquema següent.

500px

Estructura continguts Wiki

...

Programari Lliure i Coneixement Lliure

Qué és?

El programari lliure es aquel software que permet a tots els usuaris la llibertat de fer-ho servir, estudiar i adaptar, copiar i distribuir sense cap restricció. L'única obligació que sovint es posa (i s'acepta), es de requerir mantenir aquestes llibertat per a futures generacions. De fet, aixó es coneix com a copyleft. Aquestes llibertats han permes la emergencia de comunitats potents, al voltant d'un projecte comú, com son més coneguts: GNU/Linux, OpenOffice, Mozilla Firefox, etc. De fet la infraestructura d'internet funciona gràcies a ser - al menys en part - programari lliure.

El coneixement lliure es el concepte del programari lliure aplicat a altres arees de coneixement, com son els materials educatius, la cultura (p.e. Viquipedia), la ciencia (p.e. publicacions "OpenAccess), la tecnologia (p.e. el hardware lliure).

Perque?

Hi ha raons diverses per fer servir el programari lliure i buscar que el coneixement sigui lliure. Una raó de pes es la etica i justicia social. Es tracta de igualtat de drets. Poder ajudar als teus amics o veïns amb la copia d'una idea o software. Podem dir que poder compartir idees i coneixements, imitar que fan els altres, es la base de la nostre cultura: si no, com seria posible aprendre a llegir, cuinar, ...? Hi ha raons d'autonomia personal: si la tecnologioa i el coneixement no té propietaris exclusius, s'eviten dependencies i milloren l'autonomia de les persones i organitzacions. També hi ha raons economiques: compartir i innovar de forma colectiva s'ha mostrat, en molts casos, més eficient. Podem veure que en una societat en xarxa que els actuals lleis de la denominada "propietat intel·lectual" tal i com els coneixem no ajuden a fer prosperar la societat i trobar respostes als reptes actuals. I mentres aquestes lleis no es milloren, ens bassem en el sistema actual (de drets d'autor, etc) per construir projectes de coneixement lliure i de programari lliure. Per més informació podem recomenar aquets textos en anglés: Free Culture Forum - la Carta de Barcelona i Free Knowledge Society - from a freedom centred perspective.

Creiem que al menys varies d'aquestes raons tenen interes per SomEnergia: la independencia teconologica, o sigui l'autonomia de sempre poder tenir el control maxim sobre les eines de software sense dependre de cap empresa o programador en concret. També els valors etics son d'importancia. SomEnergia es defineix com bassat en valors etics, de sustenabilitat i justicia social i per tant coincideix amb els valors de les comunitats de programari i coneixement lliure. I per fer i facilitar la comunitat, es important que els participants tinguin la maxima autonomia i co-propietat i que no tinguin l'idea de ser explotats. Per tant totes les contribucions que facin els membres de la comunitat a la wiki i xarxa social es recomana publicar amb llicencies lliures (p.e. Creative Commons): per tal d'assegurar que cadascú tingui els mateixos drets a la base de coneixements construit de forma colectiva.

Elecció de sistemes

Wiki

Pensem que la plataforma MediaWiki (uk) (i en català), el que va desenvolupar i fer servir la Viquipedia, es el més idoni. Primer perque és programari lliure, condició important per mantenir l'autonomia tecnologica de la cooperativa. Segon, perque té més compromis i dinamica per part dels desenvolupadors que cap altre sistema i per tant promet que es siguï actualitzant. Tercer, que té més usuaris que cap altre sistema. Només la Viquipedia ja té uns 50.000 editors i dins de Catalunya hi ha una comunitat activa. Això ultim fa que és probable que trobarem persones dins de la comuniutat que ja tenen alguna experiencia d'ús de MediaWiki. Aqui trobarem més info sobre l'eina.

Plataforma de comunitat

Pensem que la plataforma Elgg es una bona eina per crear la plataforma de comunitat. Per defecte ja ofereix les funcions important que ens plantejem: grups de treball, que poden ser tancats o oberts, inclouen forums de discussió, poden tenir albums de fotos, etc. A més a més, la comunitat de desenvolupadors al voltant de Elgg es molt activa i offereix molts moduls i extensions.

Llista d'accions

De moment hem identificat aquests punts d'acció:

 • instal·lació i configuració del wiki
 • adaptació a la "identitat corporativa" de SomEnergia
 • Definir l'estructura base de continguts per la wiki
 • Identificar les persones més actives / liders de grups i comités que estarien disposats a llençar els primers continguts
 • Identificar necessitats de formació de la eina i preparar un taller introductori
 • Començar poc a poc a fer ús del wiki
 • Convidar als grups locals i comités de treball i projectes per fer servir la wiki i demanar que prenguin "responsabilitat" (o interes) per les seves arees.
 • Definir politiques de "punta de vista neutral" (i d'altres) per crear informació equilibrada i evitar per exemple l'abus comercial.